StoornisStoornissen komen veel voor soms in meer dan weer in mindere mate. Ook de impact ervan is per persoon verschillend. De één heeft er meer last van dan de ander en denk daarbij ook aan de mensen in de omgeving. Hoe uit de stoornis zich? Het is belangrijk dat duidelijk is wat de stoornissen betekenen voor de “patiënt”, maar ook voor de omgeving. Het is tevens belangrijk om het onderscheid tussen de diverse stoornissen te (her)kennen. Zo zijn er bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen. Maar ook daar heb je weer een onderverdeling in. Er zijn veel grote groepen stoornissen die weer onderverdeeld worden in kleine sub stoornissen om het zo maar even te noemen.

Hoe is het om een stoornis te hebben?

Je vraagt je misschien wel eens af hoe het is om een stoornis te hebben. Geen idee of je hier een duidelijk antwoord op kunt krijgen, iedere stoornis is namelijk anders. Er zijn veel verschillende soorten stoornissen en welke je ook hebt een stoornis zorgt voor belemmeringen en een aparte aanpak. De aanpak die overal staat beschreven hoeft niet bij jou te passen want het is ook afhankelijk van je persoonlijkheid. Laat je het er graag bij zitten of ben je een doorzetter? Als je een doorzetter bent dan zorgt dat er voor dat je er ook wat aan wilt doen, ben je je bewust van wat je hebt? Dan is de kans ook groter dat er wat aan gedaan kan worden. Maar bij sommige stoornissen leef je in je eigen wereld en dan is het lastig om de hulp van anderen te accepteren. Soms wil je juist dat ze je met rust laten en heb je geen zin in hulp of je vertrouwd die uitgestoken hand niet. Dit kan gebeuren, maar anderen zullen je dan toch willen helpen. Er kan naar gekeken worden wat de beste aanpak is en deskundige aanpak is vrijwel altijd aan te raden!

Een stoornis en de omgeving

Met een stoornis leven kan voor jezelf een grote belemmering zijn. Het kan zijn dat je niet meer onder de mensen durft te komen en in jezelf bent gekeerd. Je raakt in een sociaal isolement en de mensen die je had vallen vaak weg omdat je geen contact kunt of wilt onderhouden. Toch is het dan een taak van de omgeving om je hierin te helpen en je niet te laten vallen, dit is vaak een hele opgave, maar zo leren sommige mensen hun echte vrienden kennen. Mensen kunnen door een stoornis namelijk erg veel veranderen, dit kan er voor zorgen dat je deze persoon niet meer kent. Een stoornis kan blijvend zijn, maar een stoornis (niet alle stoornissen) kan met begeleiding en medicatie ook afnemen of zelfs weer helemaal verdwijnen. Er moet eerst gekeken worden aan welke stoornis een bepaald persoon lijdt en hoe ernstig de situatie is. Aan de hand daarvan kan gekeken worden wat er aan gedaan kan worden en of dat medicatie nodig is. Begeleiding van derden kan altijd gevraagd worden, zij kunnen je ondersteunen om weer naar buiten te gaan. Dit kan een onoverkomelijke stap zijn voor iemand met een stoornis. Voor de “patiënt”: neem die uitgestoken hand aan. Voor de omgeving: blijf je helpende hand aanbieden zowel letterlijk en figuurlijk ook al ben je al vaak afgewezen.

Omgaan met een stoornis

Als je een stoornis hebt, dan kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Bij sommige stoornissen heb je zelf veel klachten, bij andere stoornissen kan het juist zijn dat de omgeving er meer last van heeft dan jijzelf. Het ligt er namelijk echt aan welke stoornis je hebt. Ben je bijv. erg in jezelf gekeerd, dan kun je dat zelf als prettig ervaren want je hoeft geen rekening te houden met anderen. Maar de mensen in je omgeving vinden dit juist erg lastig. Zij willen je graag helpen. Dat gaat echter niet omdat zij niet in contact met je kunnen komen. Jij laat hen niet toe in je leven! Dit kan dus lastig zijn en daarom is het ook belangrijk dat mensen per stoornis weten wat er aan gedaan kan worden en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Sommige stoornissen zijn erfelijk, andere niet. Bij sommige stoornissen weet je snel wat iemand heeft, bij andere is langer onderzoek nodig om andere aandoeningen en ziektebeelden eerst uit te sluiten. Daarom is deze website in het leven geroepen om je meer informatie te geven over de stoornissen. Op deze manier kun je zelf om leren gaan met mensen die een stoornis hebben. De omgang zal niet altijd eenvoudig zijn, ook de reactie op ingezette hulp is namelijk per persoon verschillend.