Bipolaire StoornisAls het over bipolaire stoornissen gaat, dan gaat het over personen die te maken hebben met stemmingswisselingen. De ene keer kan iemand erg uitgelaten zijn, dat noemen we ook wel een manie, en de andere keer kan iemand erg neerslachtig zijn, dat noemen we dan ook wel een depressie. Deze stemmingen wisselen elkaar af en tussendoor kan men relatief rustig zijn. Je hebt dan niet het idee dat er wat gaande is, maar na verloop komen de verschijnselen van de bipolaire stoornissen weer terug en dan pas merk je wat er echt aan de hand is. Het is een ernstige maar ook een chronische ziekte die je niet kunt genezen. Er zijn wel symptomen van de bipolaire stoornissen die je aan kunt pakken met medicatie, deze kunnen dan worden verminderd of er soms voor zorgen dat een volgende “aanval” voorkomen kan worden. De bipolaire stoornissen noemen ze ook wel manisch-depressieve stoornissen. Deze groep mensen kan erg uitgelaten zijn of ze heeft juist een prikkelbare stemming die dan een paar dagen aan kan houden, maar het kan ook een paar weken zijn. Ze kunnen extreem vrolijk zijn en dan ineens boos, maar ook overactief en druk en totaal geen rekening houden met de consequenties van hun gedrag. Ze denken dat ze de hele wereld aankunnen en ze slapen maar weinig.

Mensen met bipolaire stoornissen

Mensen met bipolaire stoornissen kunnen ook gemengde episodes hebben. Er kan sprake zijn van een manische episode. Dit is de periode dat mensen last hebben van een voortdurende verhoogde of prikkelbare stemming die tenminste één week duurt, en ze hebben een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Bij een hypomane episode gaat het over een voortdurend verhoogde of prikkelbare stemming die tenminste vier dagen duurt. Bij de depressieve episode gaat het over een aanhoudende neerslachtige stemming of een ernstig verlies van interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten die tenminste twee weken duurt, het kan ook zijn dat er een afgenomen of toegenomen eetlust optreedt, ook kunnen er slaapproblemen zijn of men is opgewonden of rusteloos. Sociale en relationele problemen horen hier ook bij. Dan is er nog de gemengde episode, dit houdt in dat iemand dagelijks last heeft van symptomen die horen bij de manische en de depressieve episode. Deze symptomen duren dan minimaal twee weken. Het is voor deze mensen zelf niet fijn om te maken te krijgen met bipolaire stoornissen maar ook voor de omgeving is het lastig. Zij weet vaak niet goed hoe ze moet reageren, je kunt namelijk met deze persoon in gesprek zijn en het gesprek kan ineens een heel andere wending krijgen. Je hebt misschien geen flauw idee hoe je hier op moet reageren. Daarom is het goed dat je hier wat aan gaat doen, mensen met bipolaire stoornissen hebben hulp nodig en er moet altijd gekeken worden of dat bepaalde symptomen onderdrukt kunnen worden met medicatie. Als je namelijk veel stemmingswisselingen hebt dan kan dat voor de omgeving ook erg lastig zijn, de omgeving heeft dan ook geen idee wat ze aan je heeft want in een opwelling kun je ja zeggen, maar als je de dag daarna negatief bent ingesteld dan wil je het ineens niet doen. Omgaan met mensen met een bipolaire stoornissen is dan ook moeilijk en vraagt veel geduld.