Cognitieve StoornisAls er sprake is van een cognitieve stoornis dan wil dat zeggen dat mensen moeite hebben met het op een goede manier verwerken van informatie. Het zou bij een cognitieve stoornis kunnen gaan over de waarneming, de aandacht, de concentratie, het geheugen, maar ook over de oriëntatie, het taalgebruik en de vaardigheden. Als de functies niet goed werken dan kan dat belemmeringen geven voor het dagelijkse leven. Mensen die lijden aan cognitieve stoornis hebben vaak last van vergeetachtigheid. Ze weten niet welke dag het is, ze weten niet wat ze  moeten doen vandaag, maar ook de taal zal een probleem zijn. Ze kunnen de problemen niet oplossen, er is vaak een verstoring van dag- en nachtritme en ook het huishouden kan hierdoor erg chaotisch zijn. Het overzicht is weg en ze weten niet wat er nu echt belangrijk is om te doen. Dat kan er voor zorgen dat mensen met een cognitieve stoornis de hele dag binnen blijven zitten en niets ondernemen, ze weten niet wat ze moeten doen en van dat denken worden ze ook moe. Ze hebben het gevoel dat ze niet zoveel hebben gedaan vandaag, maar ze wisten ook niet wat ze moesten doen. Een cognitieve stoornis geeft veel problemen in het dagelijkse leven, niet alleen voor de persoon met een cognitieve stoornis maar ook voor de omgeving. Het is lastig om hier mee om te gaan. Je wilt helpen, maar de manier waarop is moeilijk en moet stap voor stap gedaan worden. Briefjes met daarop taken zou kunnen helpen, dan kan diegene met een cognitieve stoornis zien wat er gedaan moet worden en dan aankruisen wat er gedaan is. Goede begeleiding is van essentieel belang bij mensen met een cognitieve stoornis. Deze hulpverlener kan structuur aanbrengen in zijn leven.