Dysthymie StoornisBij dysthymie is er sprake van een chronische en depressieve stemming. Mensen met dysthymie kunnen hun eigen stemming omschrijven en zeggen dat ze verdrietig of terneergeslagen zijn. Kinderen kunnen ook lijden aan dysthymie, zij zijn dan geïrriteerd. Er is bij volwassenen vaak sprake van een depressieve stemming maar dan gedurende de hele dag, soms kan het een paar dagen aanhouden en dan een paar dagen niet. Als het depressief zijn aanwezig is en er zijn meer of twee van de volgend kenmerken aanwezig dan kan er gesproken worden over dysthymie: slechte eetlust of te veel eten, insomnia of hypersomnia, weinig energie of moeheid, gering gevoel van eigenwaarde, slechte concentratie of moeilijkheden om tot een besluit te komen of gevoelens van hopeloosheid. Het is een vervelende situatie als je hier mee in aanraking komt. Het sociale leven kan er onder lijden maar ook school en werk. Je stemmingen beïnvloeden je dagelijkse leven en dat kan er voor zorgen dat je juist de hele dag binnen gaat zitten en niet onder de mensen komt. Dit heeft weer andere gevolgen, ook wanneer het samen gaat met bijv. niet willen eten, het kan dan weer lichamelijke gevolgen hebben. Daarom moet dysthymie snel worden aangepakt, de stemmingswisselingen moeten niet de overhand krijgen. Je hebt een leuk leven en daar moet je ook wat van maken, vrienden kunnen je hierbij helpen. Maar wanneer het nodig is kan er altijd medicatie worden gegeven als je teveel last hebt van de dysthymie bij je dagelijkse functioneren. Veel mensen proberen het eerst zo, maar wanneer dat niet lukt dan kan de dysthymie met medicatie worden aangepakt. Praten wil ook wel eens helpen maar hier moet de patiënt dan zelf wel achter staan!