GedragsstoornisAls er sprake is van een gedragsstoornis dan kan het zijn dat je gedrag verstoord is. Het kan tot uiting komen in een vorm van agressie, er wordt dan ook wel gesproken over ge-externaliseerde agressie of over geïnternaliseerde agressie. De eerste vorm van agressie wil zeggen dat de agressie gericht is naar de buitenwereld, stelen, uitschelden, slaan, overvallen. De tweede vorm van agressie is gericht op de agressie in jezelf. Dit kan zijn nagelbijten, bonken, jezelf wat aan doen. Er is dan sprake van een gedragsstoornis, je gedrag is verstoord, je denkt bijvoorbeeld alleen maar negatief en hierdoor wil je jezelf of anderen wat aandoen, je wilt iets doen wat je even een kick kan geven. Je kunt het ook zien als ergens voldoening uithalen. Als je namelijk erg in jezelf gekeerd bent en anderen blijven je maar dingen vragen om mee te doen als je al drie keer nee hebt gezegd word je misschien boos. Je wilt dat niet uiten maar je gaat nagels bijten of met je hoofd tegen de muur bonken. Dit doe je dan omdat je jezelf geen raad weet. Door met je hoofd te bonken ben je jezelf de schuld aan het geven. Je doet jezelf pijn en hierdoor kan het zijn dat je jezelf echt wat aandoet. Een gedragsstoornis moet daarom altijd serieus worden genomen. Er kan ook sprake zijn van een probleem in de concentratie, of een probleem in het sociale contact met mensen. Dit kan allemaal vanuit je gedrag naar boven komen, andere mensen zien namelijk hoe jij je gevoelens uit en wanneer dat op een vreemde manier is, kunnen zij daar vervelend op reageren en daar reageer jij dan weer negatief op.