Manische Stoornis







Er kan gesproken worden over manische stoornissen. 1 tot 2% van de Nederlanders zou hier mee te maken hebben, dat wil dus zeggen meer dan 150.000 mensen. De manische stoornissen komen vaak voor bij mensen tussen de 16 en 30 jaar. Er kan niet gezegd worden dat mannen of juist vrouwen gevoeliger zijn want beide groepen kunnen het krijgen. Misschien ben je wel eens met je hoofd in de wolken, je hebt volop energie, of je kunt ook een sombere bui hebben. Deze stemmingen wisselen elkaar wel eens af maar je weet dat het altijd beter wordt. Maar soms zijn de pieken zo extreem hoog en de dalen erg diep, dan is het lastig om hier mee om te gaan en kan er gesproken worden over manische stoornissen. Als mensen overdreven vrolijk zijn, bij een manie, dan zijn ze opvallend druk en ook actief. Maar hier staan andere perioden tegenover, de depressie. Als mensen last hebben van deze wisselende buien dan kan er gesproken worden over manische stoornissen. De extreme stemmingswisselingen van de manische stoornissen komen niet overeen met wat er in werkelijkheid gebeurt. Deze perioden kunnen elkaar vaak afwisselen, soms kan de ene bui wat langer duren dan de andere, maar het gaat er om dat er geen vast zicht op is. Het duurt vaak dagen of weken voordat mensen er uit kunnen komen en anderen hebben er moeite mee en beide partijen hebben hulp nodig. Praten als begeleidingsvorm kan helpen, maar het kan ook zijn dat er medicatie wordt gegeven zodat de stemmingswisselingen afnemen. Dit zal altijd in overleg worden gedaan met de arts. Er kan niet zomaar medicatie worden gegeven maar er wordt eerst gekeken of dat er sprake is van een van de manische stoornissen, wanneer de stoornis te heftig aanwezig is dan kunnen er medicijnen worden gegeven. Zeker wanneer het dagelijkse leven wordt belemmerd is het belangrijk dat er wat aan wordt gedaan. De omgeving kan er ook niet altijd wat aan doen, zij willen deze personen helpen maar hoe?

Hulp voor de omgeving bij manische stoornissen

Als mensen in je omgeving last hebben van manische stoornissen dan is het zeker niet altijd gemakkelijk om hier mee om te gaan. Je hebt geen idee wat je met deze mensen moet doen en wat je kunt verwachten. Je weet dat ze van bui kunnen veranderen ook op het moment dat je het samen leuk hebt. Ineens kan het weer omslaan en dat maakt praten lastig. Je kunt er wel met hen over praten op een goed moment, ze zullen dan zelf ook merken wat er gaande is en hier vanaf willen. Dit kan de manier zijn om samen naar de huisarts te gaan en te praten over de manische stoornissen. Dat is de manier om er wat aan te laten doen, eventueel begeleiding in de vorm van therapie of gesprekken of medicatie, de huisarts kan een advies geven en samen kun je kijken wat er bij jou als eerste ingezet kan worden.