PersoonlijkheidsstoornisAls het over persoonlijkheidsstoornissen gaat, dan gaat het over een groep stoornissen die binnen de categorie psychische aandoening valt in het DSM-IV-TR. De kenmerken bij deze persoonlijkheidsstoornissen zijn: star zijn, een duurzaam patroon hebben van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijken van de verwachtingen. Er zijn eigenlijk drie clusters als het gaat over de persoonlijkheidsstoornissen. Er is eigenlijk nog een vierde groep, die noemen we ook wel de persoonlijkheidsstoornissen niet anders omschreven, ook wel afgekort als NAO. Dit zijn de stoornissen in het persoonlijk functioneren die niet voldoen aan de criteria van één van de specifieke persoonlijkheidsstoornissen. De diagnose wordt pas aan mensen gegeven die niet binnen de criteria van een bepaalde persoonlijkheidsstoornis vallen, maar zij moeten dan wel twee of meerdere kenmerken hebben van de persoonlijkheidsstoornissen.

Wanneer hebben mensen persoonlijkheidsstoornissen?

Het kan zijn dat je bekend bent met persoonlijkheidsstoornissen, deze diagnose krijg je niet zomaar. Er dienen veranderingen te zijn in de cognities, de affecten, het functioneren in het contact met anderen en het beheersen van impulsen. Bij cluster a horen drie persoonlijkheidsstoornissen, de paranoïde persoonlijkheidsstoornis, de schizoïde persoonlijkheidsstoornis en de schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Deze groep heeft weinig contact met anderen en leeft in een soort isolatie. Ze hebben niet zoveel behoefte aan hulp en zullen die zelf niet snel zoeken. Dan gaan we over naar cluster b. Hierbij gaat het over vier persoonlijkheidsstoornissen, namelijk de borderline persoonlijkheidsstoornis, de antisociale persoonlijkheidsstoornis, de narcistische persoonlijkheidsstoornis en de theatrale persoonlijkheidsstoornis. Mensen binnen deze groep hebben veel moeite met het beheersen van hun impulsen en de emoties. Ze houden niet veel rekening met hun eigen veiligheid dus ook de veiligheid van anderen kan hierdoor in het gevaar komen. Dan is er nog cluster c en hierbij horen drie persoonlijkheidsstoornissen. Dat zijn: de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis en de obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis.Deze groep heeft last van sociale vermijding, dwangmatig handelen en men is niet zelfstandig. Deze groep kan zich wel beter aanpassen aan de eisen van het dagelijkse leven dan de mensen van cluster a en b.

Het ontdekken van de persoonlijkheidsstoornissen

Het kan zijn dat je niet lekker in je vel zit en dat je daarom naar de huisarts gaat. Anderen merken misschien wat aan je en na onderzoek komt er misschien uit dat jouw toestand wat met je persoonlijkheid heeft te maken. Je bent misschien niet tevreden met jezelf. Maar het kan ook zijn dat je liever alleen bent en niet meer bij anderen wilt zijn, als dat voorheen wel zo was dat kan dat een teken zijn van een grote verandering. Dit kan komen door een bepaalde gebeurtenis, daarom is het goed om te praten met anderen. Als anderen wat aan je merken, ga eens na of dat ook daadwerkelijk zo is, merk je dit zelf ook? Je wilt er niet vanuit gaan dat je een van de persoonlijkheidsstoornissen hebt, maar als dit wel zo is dan zijn er mensen die je kunnen helpen. Je voelt je dan weer beter en kunt weer onder de mensen komen. Je gaat beetje bij beetje je eigen leven weer oppakken en dat kan pittig zijn, maar het helpt je wel om er weer bovenop te komen. Jijzelf, maar ook je omgeving, zullen de vruchten plukken van een deskundige aanpak.