Pervasieve StoornisEr wordt gesproken over een pervasieve stoornis wanneer een kind ouder wordt en zich niet goed aan kan passen aan de groep. Het kan zijn dat deze peuter of kleuter na deze tijd nog driftbuien heeft en niet goed kan communiceren met anderen. De pervasieve stoornis wordt ook wel een pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd. Het is dan ook wel de overkoepelende naam voor de autismespectrum stoornissen, afgekort als ASS en PDD-NOS. Bij ASS gaat het over vijf ontwikkelingsstoornissen, namelijk de autistische stoornis, de stoornis van Asperger, PDD-NOS (Pervasieve ontwikkelingsstoornis-niet anders omschreven), de stoornis van Rett en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. Je kunt het herkennen wanneer kinderen minder goed en onzeker zijn in het maken van sociaal contact, maar ook wanneer zij minder goed kunnen praten en communiceren. Zij zijn minder goed in staat om de eigen fantasie te gebruiken en ze hebben een star patroon van zich herhalende typische bezigheden. Het is lastig om vast te stellen over welke pervasieve stoornis het gaat want ze hebben veel van elkaar weg. Daarom wordt er uitgebreid de tijd genomen om uit te zoeken waar sprake van is, het is goed dat hier ook veel gegevens over bekend zijn. Hoe eerder het ontdekt wordt, hoe meer er aan gedaan kan worden. Met de juiste begeleiding kunnen kinderen met een pervasieve stoornis naar de gewone basisschool, maar dan vaak wel met begeleiding. Het verloop moet goed in de gaten worden gehouden zodat er gekeken kan worden of dat er meer begeleiding nodig is of dat kinderen wat meer losgelaten kunnen worden. Bij de pervasieve stoornis is ook de aansturing vanuit school van belang, een leerkracht moet weten wat een pervasieve stoornis is zodat hij hier mee om kan gaan en aangepaste stof aan kan bieden bij een leerling wanneer dat nodig is.