Psychiatrische StoornisJe vraagt je misschien af wanneer er nu wordt gesproken over psychiatrische stoornissen, vroeger werd er gesproken over ziekten, maar dat is nu niet meer het geval. Bij de psychiatrische stoornissen is het belangrijk te weten dat je vaak aan de buitenkant van de mensen niets kunt zien. De stoornissen spelen zich af in de beleving van de mensen en ook in de menselijke relaties die er ontstaan. Er komen steeds meer mensen met klachten van psychiatrische stoornissen bij de huisarts en zij worden nader onderzocht. Dat wordt gedaan aan de hand van een aantal criteria. Wanneer er beperkingen optreden in het sociale, beroepsmatige en inter-persoonlijke functioneren is het van belang dat er snel onderzoek wordt verricht. Het kan namelijk betekenen dat de persoonlijkheid van mensen gaat veranderen, dat zij thuis blijven en dat zij niet meer onder ogen durven te komen van andere mensen, de reden hiervan kan dan een psychiatrische stoornis zijn. Er moet namelijk altijd een behandeling worden opgezet wanneer er sprake zou zijn van een van de psychiatrische stoornissen. Dit kan pas echt effect hebben wanneer de patiënt zelf ook wil. Iemand moet er zelf achter staan om te willen veranderen, anders wordt het lastig om een persoon zomaar te veranderen. Er zullen gesprekken plaatsvinden met een psychiater maar er kan ook gekozen worden voor een combinatie van bijv. groepsgesprekken, één op één gesprekken en medicatie, dat is afhankelijk van welke psychiatrische stoornis een patiënt last heeft.

Behandeling bij psychiatrische stoornissen

Voor de juiste behandeling van de psychiatrische stoornissen is het belangrijk dat er eerst de juiste diagnose wordt gesteld. Daarom moet er nu gekeken worden wat er aan gedaan kan worden om de juiste diagnose te stellen. Om te beginnen zal iemand met klachten naar de huisarts gaan, deze zal uitsluiten dat het niet lichamelijk is, dan kan er een verwijzing plaatsvinden naar een psychiater die bepaalde testen zal doen, bijv. het invullen van vragenlijsten en het voeren van gesprekken. Hier kunnen dan gegevens uit naar voren komen die duiden op een of meerdere psychiatrische stoornissen. Het kan namelijk ook zijn dat er sprake is van een combinatie van de psychiatrische stoornissen. Ook de omgeving kan een belangrijke rol spelen in de behandeling van de patiënt met psychiatrische stoornissen. Zij kunnen de ander steunen en zich inlezen in wat er met de stoornis wordt bedoeld. Zo leren zij ook wat ze wel en niet van iemand mogen verwachten. Dat zal er voor zorgen dat ze beter met elkaar om kunnen gaan. Diegene met een psychiatrische stoornis is niet altijd in staat om zich aan te passen, maar omdat de omgeving zich in kan lezen en hier naar kan handelen, is het belangrijk dat zij dit ook doen. Zij kunnen er op deze manier samen naar kijken en het beste er van maken. Je kunt er ook voor zorgen dat iemand op tijd zijn medicatie inneemt. Het is namelijk erg belangrijk dat de medicatie volgens afspraak wordt ingenomen.