Stress StoornisStress, het is lastig om hier mee om te gaan. Maar wat is stress nu eigenlijk? Veel mensen hebben wel eens last van stress, bijv. wanneer zij het lange tijd veel te druk hebben, als zij onder druk staan of veel spanningen hebben dan kan er sprake zijn van stress. Teveel spanningen veroorzaken stress en het kan ook in een lange tijd opgebouwd zijn. Wanneer je weet dat je het aankomende week druk hebt en je kijkt hier al dagen tegenaan dan kan dat ook al stress veroorzaken. Mensen die daarvoor erg kwetsbaar zijn, zijn mensen die perfectionistisch zijn. Maar ook mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, mensen die moeilijk steun vragen of mensen die hun gevoelens slecht kunnen uiten kunnen er last van hebben. Er zijn symptomen bekend bij stress. Stress kan namelijk tot uiting komen door lichamelijke signalen, maar ook door psychische signalen, door gedragssignalen en de denksignalen. Het is belangrijk dat je weet hoe iemand denkt, als je weet dat iemand heel negatief denkt dan kan iemand dus meer last hebben, krijgen van stress. Een kleine tegenvaller of een nee als antwoord op een vraag zou dan al stress op kunnen roepen. Dat moet voorkomen worden, maar helaas kunnen we dat niet van buitenaf. Mensen moeten zelf geholpen willen worden. Stress is iets waar je mee om leert gaan, het is heel natuurlijk, maar stress kan ook een irriterende factor zijn waardoor je je leven aan moet passen. Vermijd stress, zorg dat je een goede planning hebt en sta positief in het leven. Neem je verantwoordelijkheid maar deel deze ook met anderen wanneer dat kan. Dan merk je dat je er niet alleen voor staat en dan ben je ook minder gevoelig voor stress en dat is van groot belang!